วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591210_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3