วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิจารณากายคตานุสสติให้เห็นตามความจริง(กรรมฐาน ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานพิจารณากายคตานุสสติให้เห็นตามความจริง
591224_05_กรรมฐานพิจารณากายคตานุสสติให้เห็นตามความจริง.mp3