วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
591217_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3