วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การใช้กำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด(กรรมฐาน ๑๐ ธ.ค. ๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการใช้กำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด
591210_04_กรรมฐานการใช้กำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3