วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระรัตนตรัย
591204_02_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระรัตนตรัย.mp3