วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๙)

๗ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว
591207_05_ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว.mp3