วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๒๕ ธ.ค. ๕๙)

๒๕ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่
591225_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่.mp3