วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการทำความดี
591224_09_ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการทำความดี.mp3