วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อาราธนาบารมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๑๗ ธ.ค. ๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๕๙-เทศน์อาราธนาบารมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติบูชา
591217_03_เทศน์อาราธนาบารมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3