วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คนดีเกิดได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๕๙)

๔ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนดีเกิดได้ยาก
591204_10_ปกิณกะธรรมคนดีเกิดได้ยาก.mp3