วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๓ ธ.ค. ๕๙)

๓ ธ.ค. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้สงบ
591203_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบ.mp3