วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การเพียรทำความดีในเขตพระศาสนาย่อมนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-เทศน์การเพียรทำความดีในเขตพระศาสนาย่อมนำความสุขมาให้
591218_03_เทศน์การเพียรทำความดีในเขตพระศาสนาย่อมนำความสุขมาให้.mp3