วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

การเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๕๘)

๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์
580405_07_ปกิณกะธรรมการเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์.mp3