วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

การปฏิบัติเพื่อละความกังวล(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๘)

๑๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อละความกังวล
580415_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อละความกังวล.mp3