วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

สวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส๑๐๘จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส๑๐๘จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ
580418_02_ปกิณกะธรรมสวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส๑๐๘จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3