วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

การรักษาศีล๘(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘
580418_06_ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘.mp3