วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้(เทศน์ ๖ เม.ย. ๕๘)

๖ เม.ย. ๕๘-เทศน์กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้
580406_03_เทศน์กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้.mp3