วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ
580411_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ.mp3