วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต
580404_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต.mp3