วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอิติปิโส๙จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอิติปิโส๙จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ
580413_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอิติปิโส๙จบและพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3