วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

ความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๘)

๑๓ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์
580413_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์.mp3