วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

การพิจารณาทุกข์จากอาหาร(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากอาหาร
580425_08_ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากอาหาร.mp3