วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๕๘)

๑๕ เม.ย. ๕๘-เทศน์ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ
580415_02_เทศน์ทานอันบริสุทธิ์มีผลเลิศ.mp3