วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580404_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3