วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

การรักษาข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ เม.ย. ๕๘)

๒๖ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาข้อวัตรปฏิบัติ
580426_07_ปกิณกะธรรมการรักษาข้อวัตรปฏิบัติ.mp3