วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

ความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ(ตอบปัญหาธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ
580414_04_ตอบปัญหาธรรมความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ.mp3