วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

ความเมตตาของพรหมเทพเทวดา(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพรหมเทพเทวดา
580418_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพรหมเทพเทวดา.mp3