วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

สัมมาสมาธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๑ เม.ย. ๕๘)

๑๑ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานสัมมาสมาธิ
580411_05_คุยก่อนกรรมฐานสัมมาสมาธิ.mp3