วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
580414_06_ปกิณกะธรรมความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน.mp3