วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย
580419_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย.mp3