วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

ทานที่มีผลต้องทำกับเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-เทศน์ทานที่มีผลต้องทำกับเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา
580418_03_เทศน์ทานที่มีผลต้องทำกับเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา.mp3