วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

การบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี
580418_04_ปกิณกะธรรมการบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี.mp3