วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

การทำสมาธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการทำสมาธิ
580404_05_คุยก่อนกรรมฐานการทำสมาธิ.mp3