วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

ฝึกสติกับการเดิน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๘)

๑๔ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมฝึกสติกับการเดิน
580414_08_ปกิณกะธรรมฝึกสติกับการเดิน.mp3