วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

วัตรปฎิบัติก่อนนอนเพื่อละความชั่ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานวัตรปฎิบัติก่อนนอนเพื่อละความชั่ว
580425_04_คุยก่อนกรรมฐานวัตรปฎิบัติก่อนนอนเพื่อละความชั่ว.mp3