วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ยานโทสุขโทโหติผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น(เทศน์ ๒๕ เม.ย. ๕๘)

๒๕ เม.ย. ๕๘-เทศน์ยานโทสุขโทโหติผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น
580425_02_เทศน์ยานโทสุขโทโหติผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น.mp3