วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

การหลงในรูป(เทศน์ ๒๖ เม.ย. ๕๘)

๒๖ เม.ย. ๕๘-เทศน์การหลงในรูป
580426_02_เทศน์การหลงในรูป.mp3