วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

ปฎิเวธคือผลของการปฎิบัติเฉพาะตน(ตอบปัญหาธรรม ๑๘ เม.ย. ๕๘)

๑๘ เม.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมปฎิเวธคือผลของการปฎิบัติเฉพาะตน
580418_05_ตอบปัญหาธรรมปฎิเวธคือผลของการปฎิบัติเฉพาะตน.mp3