วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

การละอุปาทานของจิต(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๕๘)

๑๙ เม.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการละอุปาทานของจิต
580419_04_ปกิณกะธรรมการละอุปาทานของจิต.mp3