วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

การมีสติด้วยพระธรรมนำ(เทศน์ ๔ เม.ย. ๕๘)

๔ เม.ย. ๕๘-เทศน์การมีสติด้วยพระธรรมนำ
580404_02_เทศน์การมีสติด้วยพระธรรมนำ.mp3