วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

รักษาศีลพรหมจรรย์เพื่อผลการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมรักษาศีลพรหมจรรย์เพื่อผลการปฏิบัติ