วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ(กรรมฐาน ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ
590305_06_กรรมฐานใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ.mp3