วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล
590313_04_ปกิณกะธรรมความถึงพร้อมในบุญจะนำพาไปสู่มรรคผล.mp3