วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

สวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590312_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3