วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590305_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3