วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

การรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ
590305_05_ปกิณกะธรรมการรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฎิบัติ.mp3