วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

มรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน
590305_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน.mp3