วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติแบบนักบวช(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๐ มี.ค. ๕๙)

๒๐ มี.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติแบบนักบวช
590320_05_คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติแบบนักบวช.mp3