วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590312_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3