วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒๐ มี.ค. ๕๙)

๒๐ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป
590320_04_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป.mp3